Magma i valtider

9 september 2010

Magmanesien är en hyfsat demokratisk och snäll mikronation som vart fjärde år ställs inför ett gigantiskt ödesval mellan blå socialliberalism och röd socialliberalism, och nu är det dags igen. Det unika med Magmanesien är att man som läsare av Magma-BLÅGGEN automatiskt tillerkänns medborgarskap, och därför kan även du rösta här nedan!

Eftersom några av partiledarna trivs bra ihop och tycker om att åka tåg tillsammans, går man detta år till val som två koalitioner. Detta har fått vissa analytiker att varna för vad de ser som Magmanesiens glidning mot ett tvåpartisystem, alltmedan partierna själva hävdar att det rör sig om en fördjupning av demokratin, då det blir tydligare och lättare för Realfolket (Zarathustrademokraternas begrepp, pat. sökt) att välja mellan två otydliga alternativ än sju tydliga. Bara Babordspartiet har tagit det logiska steget att föreslå ett system med endast ett alternativ och på så vis maximera såväl enkelheten som tydligheten, men exemplet Kina föll ovanligt nog inte i god jord. Valet står således mellan den borgerliga Pakten (P) och det något otympligt betitlade Babord-Gaia-konglomeratet (BGK).

Sällskapsdemokraterna (BGK): En gång ett statsbärande jätteparti byggt på tanken att kapitalismen medför oundvikliga och oöverstigliga motsättningar mellan olika grupper i samhället, men att vi ändå kan komma överens om vi bara tvingas vara tillräckligt snälla mot varandra. Nu ett krympande mittenparti, som gjort kraftlösa försök att locka storstadens stressade medelklass med förslag om skattesubventionerade lakejer och husor i kollektivtrafiken, inlämning av dagisbarn genom praktiska luckor i väggen samt gratis surdegsbröd åt alla. Man vill också satsa 2,1 % mer än oppositionen på skolan, och 1,2 % mindre på försvaret.

Babordspartiet (BGK): Radikalt parti som egentligen vill välta hela samhället över ända, men kan tänka sig att låta bli i utbyte mot en ministerpost. Departementet för undulater, påfåglar och andra tama fjäderfän sägs utöva särskild lockelse, men där väntas hård konkurrens från Gröna Gaiapartiet, vilket är en av de breda rämnor inom Konglomeratet som motståndarna gärna spefullt poängterar.

Gröna Gaiapartiet (BGK): Postmodernt tvärparti vars politiska mål är att alla vi maskrosbarn ska ta varandra i handen och lättjefullt sjungande uppgå i en mystisk symbios med Moder Jord, den Heliga Livgiverskan, ur vars fruktbara sköte vi alla föds och återföds med glansen av himlavalvets bortersta stjärnor i vårt öga. Vill skattesubventionera transdans, homeopatisk medicin och grötomslag som bot för våra disharmoniska själar.

Nya Måttlighetsivrarna (P): F.d. konservativt parti, som varit emot samtliga sociala reformer tills de genomförts, varefter man diskret ändrat åsikt i frågan och låtsats som om det regnat. Har på senare år rönt stora framgångar genom att ta över motståndarsidans politik och helt fräckt kalla sig ”Magmanesiens enda sällskapsparti” (pat. sökt av Sällskapsdemokraterna, men nekat). Den bärande idén i partiets nya ”sällskapslinje” är att vi alla älskar att arbeta, men att vi för säkerhets skull ändå bör tvingas till det.

Zarathustrademokraterna (P): Socialkonservativt parti som vill betona västerlandets förankring i den persiska zoroastrismens värdegrund, med sin betoning på individens fria vilja och ansvar att leva ett moraliskt gott liv. De tonar därmed ned betydelsen av mer sentida strömningar som kristendom och sekulär humanism. Sin moraliskt högtstående grundsyn omsätter de i politisk praktik genom att ivra för föräldrars envälde över sina barn, näringsidkares envälde över sina anställda och rikas rätt att förbli rika.

Populärpartiet (P): Din liberala röst i valet. En frihetens fyrbåk, som vill garantera individens okränkbara autonomi genom att slå till hårt och skoningslöst mot skumrask, osnutna ungjävlar, vuxna med dåligt ordförråd, progg, kverulerande kärringar, Gröna Gaiapartister och all tänkbar ludermässig svaghet som står ivägen för liberalismens tusenårsrike.

Bondepartiet Stekarna (P): Schizofrent mittenparti som numer nappar åt sig sin lilla livsluft genom att omfamna de enda två grupper, som inte redan var tingade av något annat parti: lantbrukarna och storstadens grilljannar. Man har i partiets tankesmedja RUFUS identifierat några kärnfrågor där dessa annars så disparata grupper möts: slopad fastighets- och dieselskatt, gårdsförsäljning av vin samt bredare trottoarer/vägrenar.

Magmapopulisterna: Ett korkat, ondsint uppstickarparti som vill satsa på åldringarna, skolan, glasblåsningen, de lungsiktiga, mammorna, tv-underhållningen, kulstötningen, fågelskådningen och kramhandlarskrået samt sänka skatterna. Därtill vill de att alla som bär heltäckande våtdräkt eller vägrar marschera i Magma-poncho på nationaldagen och lära sig den traditionella magmanesiska näsflöjtshambon, ska tvångsdeporteras till Sverige. Vi måste av oklara skäl ge dem utrymme här, men rösta inte på dem för sjutton gubbar! Fi donc!

Sjörövarpartiet: Fräscht, ungdomligt, kaxigt parti med nördig cyberpunkprofil och helrätt Adam and the Ants-retro-image. Kämpar för en kreativ informationsanarki där medborgaren, utan övervakning, är fri att vältra sig i alla slags kultur, politik, religion och sex. I synnerhet sex — av vilken sort som helst! Har samtidigt passat på att tjäna en hacka på webbannonser, bli världsledande inom 0-day warez och skaffa sig fett med respekt på Scenen (DN:s versalbruk).

Annons